Gạo Home rice ST24 Bảo Bình (túi 5kg)

MNC0869

135,000 đ

Thuộc hạt giống lúc ST24 có đặc điểm thon dài, trắng sáng tự nhiên, dẻo ngọt cơm. Có hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao như: Vitamin E, K, B6 và protein cùng với tiêu chuẩn đạt điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.